CARS SERVICES EXPLORE SAAB NEWS CONTACT SAAB
     News letter       News Release       Join Saab-i News letter       Leaflet
 
             Saab News Release

พื้นที่ยุบตัวและกรงนิรภัยของยานยนต์ (Crush Zone and Safety Cage)

          ลักษณะความปลอดภัยรูปแบบหนึ่งของยานยนต์ในปัจจุบัน คือการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารที่อยู่ภายในห้องโดยสาร ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่สร้างอันตรายแก่ผู้โดยสารจากการยุบตัวของโครงสร้างรถจากแรงกระแทกที่เกิดจากการชน การที่รถยนต์เกิดอุบัติเหตุมีการชนกัน ไม่ว่าจะเป็นการชนระหว่างรถยนต์ด้วยกันหรือชนกับอุปสรรคสิ่งกีดขวางใดๆก็ตาม รถยนต์จะได้รับแรงกระแทกซึ่งอยู่ในรูปของพลังงานหรือโมเมนตัมที่ถูกส่งผ่านโครงสร้างของรถยนต์และทำให้รถยนต์เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างโดยการยุบตัว ขนาดปริมาณของพลังงานหรือโมเมนตัมดังกล่าวขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการชน ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากความเร็วในการเข้าปะทะ (หมายถึงความเร็วที่แตกต่างกันระหว่างวัตถุที่วิ่งเข้าชนกัน) และขนาดของรถหรือน้ำหนักนั่นเอง ต้องมีความเข้าใจด้วยว่าถ้ารถที่วิ่งด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงชนกับรถที่วิ่งไปในทิศทางเดียวกันด้วยความเร็ว 110 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้ว ความรุนแรงจะน้อยกว่าการชนกันของรถ 2 คันที่วิ่งเข้าหากันด้วยความเร็วเพียงคันละ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงประมาณ 3 เท่าทีเดียว พลังงานที่เกิดจากการชนจะเริ่มทำให้โครงสร้างรถยนต์เกิดการยุบตัว ซึ่งจะเป็นการสลายพลังงานดังกล่าวไปในเวลาเดียวกัน พลังงานส่วนที่คงเหลืออยู่จะถ่ายเทผ่านมาจนถึงผู้โดยสารทางโครงสร้างที่ยุบตัวเข้ามากระแทก และสร้างอันตรายแก่เขามากหรือน้อยตามปริมาณพลังงานที่ยังคงเหลืออยู่ ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบก็คงเหมือนกับการเตะลูกฟุตบอลที่เป็นการใส่พลังงานให้ลูกฟุตบอล ทำให้มันเคลื่อนที่ไปใกล้หรือไกลตามปริมาณขนาดพลังงานที่ใส่เข้าไปโดยการเตะนั่นเอง

          ดังนั้นแนวความคิดในการสร้างความปลอดภัยแก่ห้องโดยสารและผู้โดยสารที่อยู่ภายในก็คือ ทำอย่างไรจึงจะสามารถสลายพลังงานดังกล่าวนี้ให้หมดไปหรือเหลือปริมาณขนาดน้อยที่สุดได้ ก่อนที่จะส่งผ่านมาถึงห้องโดยสารหรือตัวผู้โดยสาร

          ในส่วนนี้จะกล่าวถึงองค์ประกอบ 2 ตัว ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบความปลอดภัยที่ SAAB ได้ทำการศึกษาพัฒนา เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายความปลอดภัยของผู้คนที่ขับขี่ SAAB เป็นยานพาหนะ ได้แก่ พื้นที่ยุบตัว (Crush Zone) และกรงนิรภัย (Safety Cage)

          พื้นที่ยุบตัว (Crush zone)
เมื่อเกิดการชน บริเวณด้านหน้าและหรือด้านหลังของรถยนต์จะทำหน้าที่เป็นด่านแรกในการสลายพลังงานหรือโมเมนตัมที่เกิดจากการชน ซึ่งเรียกกันว่าพื้นที่ยุบตัวหรือ Crush zone ไม่ใช่ Crash zone ตรงนี้อย่าสับสน พื้นที่ยุบตัวจะถูกออกแบบให้มีการพับตัวและยับย่นไปมาในลักษณะที่สามารถควบคุมได้และจะต้องเป็นไปอย่างช้าๆ ทั้งนี้เพื่อให้การยุบตัวของห้องโดยสารชะลอตัวช้าลงไปด้วย เป็นการลดกำลังงานที่เป็นผลคูณระหว่างแรงกับความเร็วลงทางหนึ่ง ลองนึกถึงภาพง่ายๆว่าเราสามารถนอนเอาน้ำหนักสัก 40-50 กิโลกรัมมาวางทับตัวเราได้โดยไม่ก่ออันตรายใดๆ แต่ถ้าน้ำหนักดังกล่าวมีความเร็วก่อนจะเข้าถึงตัวเรา เช่นการตกลงมาจากที่สูง เราจะได้รับบาดเจ็บจากน้ำหนักที่ตกเข้าใส่แน่นอน สำหรับการพับตัวไปมานั้นเกิดขึ้นจากการแปลงพลังงานจากการชนมาเป็นพลังงานที่วัสดุซึมซับไปใช้ในการเปลี่ยนรูป หรือที่เรียกกันว่า Strain energy ยิ่งมีการพับตัวมากครั้งเท่าไร ความต้องการใช้พลังงานของวัสดุก็จะมากขึ้นเท่านั้น หมายความว่าพลังงานที่จะเหลือมาถึงผู้โดยสารได้จะมีขนาดเหลือน้อยลงด้วยเช่นกัน และทำให้โอกาสเกิดอันตราย การบาดเจ็บต่างๆน้อยลงไป

          กรงนิรภัย (Safety cage)
นอกจากการจัดการกับพื้นที่ยุบตัวดังกล่าวแล้ว ความปลอดภัยของผู้โดยสารยังเพิ่มขึ้นจากการสร้าง “กรงนิรภัย” หรือห้องโดยสารที่มีความแข็งแรงทนทาน สามารถกระจายและสลายพลังงานการชนออกไปเพื่อรักษาพื้นที่ปลอดภัยของผู้โดยสารที่อยู่ภายในรถเอาไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเอง

          ความหมายของกรงนิรภัยยังครอบคลุมถึงตัวเสาที่แข็งแกร่งของห้องโดยสาร ที่สามารถป้องกันการยุบตัวของหลังคารถในกรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุและเกิดการพลิกคว่ำ เช่นเดียวกันกับผนังและพื้นโดยรอบห้องที่จะทำหน้าที่เป็นกำแพงป้องกันส่วนล้อและเครื่องยนต์ไม่ให้ทะลุเข้ามาในห้องโดยสารได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งกลอนประตูและบานพับที่ยังคงสามารถทำหน้าที่ในการล็อคปิดประตูอยู่ได้ เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารหลุดกระเด็นออกจากตัวรถ ก็นับเป็นส่วนหนึ่งของกรงนิรภัยด้วยเช่นกัน

          SAAB กับความปลอดภัยในพื้นที่ยุบตัวและกรงนิรภัย
SAAB มีผลงานที่สืบเนื่องต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนานในด้านการวิจัยและพัฒนาความปลอดภัยของยานยนต์ ทั้งนี้โดยการยืนยันจากผลการสำรวจอุบัติเหตุการชนที่เกิดขึ้นของ US Highway Loss Data Institute (HLDI) หรือจากการสำรวจของบริษัทประกันในประเทศสวีเดนชื่อ Folksam ที่แสดงผลการสำรวจให้เห็นว่า SAAB ได้ยืนอยู่ในตำแหน่งสูงสุดติดต่อกันมาหลายครั้งหลายคราว แต่ความสำเร็จที่ได้รับนี้ไม่ได้หยุดยั้งวิศวกรของ SAAB จากการมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์-รถยนต์ให้มีความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้นและยิ่งขึ้น ดังเช่นใน SAAB 9-3 ตัวใหม่ ที่เปิดโอกาสให้วิศวกรได้รับโอกาสในการพัฒนาดังกล่าว

มีประเด็นสำคัญ 2 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของรถยนต์ ซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วไปในกลุ่มผู้ผลิตยานยนต์ และเป็นสิ่งที่วิศวกรของ SAAB ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารถยนต์ SAAB ด้วยเช่นกัน คือ เรื่องความปลอดภัยจากการชนและเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่

วิศวกร SAAB ได้วิจัยพัฒนาและสร้างความต้านทานการชน (Crash impact resistance) โดยการพัฒนาระบบโครงสร้างที่ซับซ้อนของตัวถัง จากการศึกษาพฤติกรรมการชนจริงที่เกิดขึ้นมากกว่า 6,000 ครั้งจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดขึ้นในสวีเดนของรถยนต์ทุกยี่ห้อ รูปแบบการชนที่แตกต่างกันถึง 75 รูปแบบ ที่เป็นฟังก์ชั่นของทั้งความเร็วการเข้าชน มุมชน ตำแหน่งการชน ฯลฯ ได้ถูกนำมาประเมินผล ซึ่งรูปแบบดังกล่าวครอบคลุมขนาดของผู้โดยสารทุกขนาดที่น่าจะเป็นไปได้ และอันที่จริงแล้ว รูปแบบการชนเพียง 15 แบบเท่านั้นที่ถูกกำหนดไว้ในกฎหมายของสวีเดนให้เป็นกรณีจำเป็นที่ต้องทำการศึกษาพัฒนา

นอกจากการออกแบบตามแนวทางการศึกษาวิจัยข้างต้นที่ครอบคลุมความปลอดภัยจากการชนดังกล่าวแล้ว รถต้นแบบที่เป็นผลิตผลจากการออกแบบจะถูกสร้างขึ้นเพื่อทำการทดสอบการชนจริงทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและในสภาพการใช้งานจริง การทดสอบจะถูกกระทำที่ความเร็วและรูปแบบการชนที่แตกต่างกัน แต่ก่อนที่รถต้นแบบจะถูกสร้างขึ้น จะมีการใช้เทคนิคขั้นสูงในการสร้างการเลียนแบบการชนในคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีการไฟไนต์อิลีเมนต์ ซึ่งทำให้วิศวกรสามารถเข้าใจผลจากการชนที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีการลงทุนสร้างรถต้นแบบจริงไปทำการทดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกว่าจะมีความเข้าใจพฤติกรรมการชนและสามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นผลสำเร็จได้ จึงเป็นการประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณในการทดสอบรถต้นแบบ แต่อย่างไรก็ตามการทดสอบรถต้นแบบจริงยังต้องดำเนินการเพื่อเป็นการยืนยันผลการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์

          นอกจากการทดสอบความปลอดภัยของพื้นที่ยุบตัวด้วยตนเองแล้ว รถยนต์ SAAB ยังได้ผ่านการทดสอบของ European New Car Assessment Program (EuroNCAP) ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของกลุ่มประเทศในกลุ่มยุโรปที่ทำหน้าที่ทดสอบรถยนต์ที่มีการผลิตออกมาใหม่ และการทดสอบการชนเป็นหัวข้อหนึ่งที่ต้องมีการทดสอบ ซึ่งผลการทดสอบรถยนต์ SAAB รุ่นใหม่ๆที่ผ่านมาพบว่ารถยนต์ SAAB ได้รับการรับรองเรื่องความปลอดภัยจากการชนอยู่ในระดับสูงสุดของยุโรป ดังจะสังเกตได้จากจำนวนดาวทั้ง 5 ดวงที่รถยนต์ SAAB ได้รับจากผลการประเมินของ EuroNCAP

รุ่น
ภาพการทดสอบ
Adult occupant rating
SAAB 9-3 Convertible
Year 2004
     
SAAB 9-3
Year 2003
     
SAAB 9-5
Year 2003

 

         นอกจากสถาบันในยุโรปแล้ว SAAB ยังนำรถ SAAB 9-5 ไปผ่านการทดสอบที่รุนแรงของ US Highway Loss Data Institute และได้รับการรับรองว่าเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่มีการปกป้องผู้โดยสารอยู่ในระดับสูงสุดอีกเช่นกัน

          โครงสร้างของกรงนิรภัยปลอดภัยได้อย่างไร
กรงนิรภัยของ SAAB สร้างขึ้นมาจากเหล็กกล้าทนแรงสูงเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร นอกจากนั้นภาคตัดต่างๆของโครงสร้างยังถูกประกอบเป็นหน้าตัดปิด เพื่อเสริมความแข็งแรงให้มากขึ้น รอยต่อต่างๆถูกออกแบบมาให้ช่วยป้องกันการฉีกขาดของแผ่นเหล็กภายใต้การกระแทกอย่างรุนแรง

บริเวณพื้นที่ยุบตัวด้านหน้าและด้านหลังของตัวรถถูกสร้างขึ้นจากเหล็กกล้าพับขึ้นรูปที่ถูกออกแบบรูปร่างการพับให้สามารถดูดซับ กระจายและเบี่ยงเบนพลังงานการกระแทกออกไปให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เป็นการปกป้องห้องโดยสารอย่างมีประสิทธิผล

เหตุผลหนึ่งที่พลังงานจากการกระแทกถูกกระจายออกไปในลักษณะดังกล่าวได้ คือการออกแบบให้มีวิถีการไหลของแรงการชนให้ไหลผ่านไปตามโครงสร้างของรถโดยไม่ผ่านตรงเข้าห้องโดยสาร สำหรับ SAAB วิศวกรได้สร้างวิถีการไหลของแรงกระแทกดังกล่าวไว้ 3 ทางในแต่ละด้านของโครงสร้างด้านหน้า เพื่อให้แรงดังกล่าวไหลผ่านไปยังโครงสร้างรองในบริเวณด้านหน้าทางชิ้นส่วนที่วางไว้ในแนวนอนเข้าสู่ชิ้นส่วนรางด้านบน โดยที่ชิ้นส่วนที่วางไว้ในแนวนอนดังกล่าวจะมีหน้าตัดขนาดใหญ่และยื่นตั้งฉากไปตามแผ่นพื้นจนถึงที่นั่งด้านหลัง

วิถีการไหลของแรงทั้งสามถูกเชื่อมต่อกันตามขวาง โดยเหล็กขวางเพื่อให้เกิดความแข็งแรงเสมือนเป็นชิ้นเดียวกันของชิ้นส่วนที่อยู่ทั้งสองด้านของตัวรถ


กันชนหน้าเป็นชิ้นส่วนดังกล่าวตัวหนึ่งและเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งด้วย กันชนของ SAAB ทำด้วยวัสดุอัลลอยด์พิเศษคือ เหล็กกล้าโบรอน ซึ่งมีความแข็งแรงถึง 900 เมกะปาสกาล ซึ่งจัดเป็นความแข็งแรงในระดับวัสดุที่ใช้ทำเครื่องมือเลยทีเดียว

ความแข็งแรงในระดับนี้หมายความว่าวัสดุดังกล่าวสามารถรับภาระก่อนเสียหายได้ถึง 90 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1 ตารางมิลลิเมตร ซึ่งเป็นความแข็งแรงที่สูงกว่าเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างทั่วไปประมาณ 3 เท่า ซึ่งการออกแบบที่มีประสิทธิผลอย่างสูงลักษณะนี้เริ่มมาจาก SAAB 9-5 โดยการจัดการให้มีคานที่สามารถกระจายแรงกระแทกไปตามแนวขวางโครงสร้างด้านหน้าของรถ จึงสามารถควบคุมและพยากรณ์การยุบตัวได้ไม่ว่าจุดกระแทกจะอยู่ตรงไหนก็ตาม

 

สำหรับด้านหลัง ยังมีชิ้นส่วนตามยาวอีก 2 ชิ้นที่ถูกออกแบบให้โก่งและยุบตัวลงด้านล่างโดยกระทำเป็น 2 จังหวะ เมื่อมีการกระแทกจากด้านหลัง โครงสร้างเหล่านี้จะกระจายพลังงานจากการกระแทกเข้าหาบริเวณแกนหลักรูปตัวซีด้านล่าง และในขณะเดียวกันจะไปผลักล้ออะไหล่ที่วางนอนอยู่ในช่องเก็บให้หมุนมาอยู่ในแนวตั้งมากขึ้นเพื่อช่วยป้องกันผู้โดยสารที่อยู่ด้านหลัง

นอกจากนั้น ถังน้ำมันยังถูกกำหนดให้ติดตั้งอยู่ด้านล่างข้างหน้าเพลาท้าย เพื่อให้อยู่ไกลที่สุดจากทุกจุดที่เป็นไปได้ที่จะเกิดการกระแทก SAAB มีประสบการณ์ที่ครอบคลุมกว้างขวางในการทำงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบน้ำมันเชื้อเพลิง และได้กำหนดมาตรการที่เข้มงวดสำหรับรถที่ SAAB รับผิดชอบเป็นผู้ผลิต

ที่กล่าวมาจะเห็นได้ถึงความพยายามและการดำเนินการของ SAAB ที่ได้มีการพัฒนา ศึกษา ออกแบบและสร้างระบบความปลอดภัยของรถยนต์ที่เราเรียกว่า “พื้นที่ยุบตัวและกรงนิรภัยของยานยนต์ (Crush Zone and Safety Cage)” ที่ให้ความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารอย่างแท้จริง
 

 
Contact Saab     Site Map     Request a Test Drive     Request a Brochure     Locate a Showroom