CARS SERVICES EXPLORE SAAB NEWS CONTACT SAAB
     News letter       News Release       Join Saab-i News letter          Leaflet
 
             
Saab Leaflet
September 2004
July 2004

Saab Leaflet September 2004


SAAB Five Star Performance


สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง ก็คือ เครื่องยนต์ของ Saab ที่ไม่เหมือนใคร ในขณะที่ทุกคนต้องการ รถที่ให้ความเร็วสูงสุดและสมรรถนะสูง ทางวิศวกรของ Saab ก็ได้เน้นในด้านอัตราเร่งและแรงบิด ให้สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงได้ ดังนั้นเครื่องยนต์ของ Saab จึงเป็นระบบเทอร์โบ ซึ่งได้พัฒนา เทคโนโลยีดังกล่าวต่อเนื่องตลอด 25 ปีที่ผ่านมา จนเป็นส่วนหนึ่งที่ฝังอยู่ในจิตใจของวิศวกรของ Saab ตลอดมา ด้วยระบบเทอร์โบทำให้เครื่องยนต์ของ Saab มีประสิทธิภาพสูงที่รอบต่ำและ ตลอดจนรอบปานกลาง ผลที่ได้ก็คือ กำลัง, ความคล่องตัวในการขับขี่, การตอบสนองที่ยอดเยี่ยม ที่รอบปานกลางทำให้ง่ายต่อการเร่งแซง ประกอบกับความสมดุลขององค์ประกอบการจุดระเบิด ของเครื่องยนต์ จึงส่งผลให้รถยนต์ Saab มีระบบการใช้เชื้อเพลิงที่สมบูรณ์ ประหยัดน้ำมัน แต่ให้พลังงานสูงสุด

Next (1) (2)
Contact Saab     Site Map     Request a Test Drive     Request a Brochure     Locate a Showroom